Tulong para sa mga Miyembrong may sakit

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

Pag-usapan naman natin ngayon ang isa sa pitong benepisyong nakalaan para sa SSS members, ang Sickness Benefit o Benepisyo sa Pagkakasakit. Marami kasi tayong members na nagtatanong kung paano mag-avail ng sickness benefit at kung magkano ang maaari nilang matanggap dito.

Ibinibigay ang Sickness Benefit sa mga miyembrong hindi nakapagtrabaho dahil sa kanilang pagkakasakit o natamong pinsala. Pwedeng mag-avail ng Sickness Benefit ang miyembrong hindi nakapagtrabaho dahil nagkasakit o napinsala at na-confine sa ospital o kaya naman pinagpahinga sa bahay ng apat na araw o higit pa. Dapat ay nakapagbayad ng hindi bababa sa tatlong buwang kontribusyon sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng pagkakasakit.

Maaari lang makatanggap ng sickness benefit ang miyembro kapag naubos na ang kanyang sick leaves sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Importante rin na nakagbigay ng kaukulang notification ang miyembro sa kanyang employer kung siya ay nagtatrabaho sa kumpanya. Samantala, ang mga hiwalay na sa trabaho, self-employed at voluntary members naman ay kailangan mag-submit ng Sickness Notification Form sa SSS.

Ang Medical Certificate portion ng nasabing form ay kailangang punan ng kanyang attending physician. Simula noong Agosto 18, 2015, ang lahat ng OFWs ay binigyan ng additional 30-day grace period bukod sa limang araw na prescriptive period ng pagpa-file ng Sickness Benefit. Ito’y para maiwasan na magkaroon sila ng penalty dahil huli silang nakapagfile ng aplikasyon. Minsan kasi ay malayo ang opisina ng SSS sa kanilang tirahan o lugar na pinagtatrabahuan.

Mahalagang maipasa ang Sickness Notification sa takdang oras dahil ito ay tahasang nakasaad sa Social Security law. Ito rin kasi ang magiging basehan ng SSS para malaman kung ilang araw ang maaaring ibigay sa miyembro na sickness benefit. Kung late ang notification, maapektuhan angbilang ng araw na maaaring i-reimburse ng SSS o kaya ay maaari pa nga itong dahilan para ma-deny ang sickness claim.

Kung na-admit sa ospital ang miyembro, maaari niyang ipagbigay-alam ang kanyang pagkakaconfine sa ospital sa loob ng isang taon mula sa araw ng kanyang pagkakasakit o pagkapinsala ng katawan.

Kung home confinement naman, dapat ay ipagbigay-alam ng miyembro ang kanyang pagkakasakit sa kanyang employer sa loob ng limang araw matapos ang unang araw ng kanyang pagkakasakit. Pagkatapos nito, ipagbibigay alam naman ng employer sa SSS ang pagkakasakit ng kanyang empleyado sa loob din ng limang araw matapos matanggap ang notipikasyon mula sa empleyado.

Ang halaga ng sickness benefit ay katumbas ng 90 porsyento ng Average Daily Salary Credit (ADSC) ng miyembro. Dapat ring malaman ng mga miyembro na ang Monthly Salary Credit o MSC ay isa sa mga batayan sa pag-compute ng inyong Sickness Benefit. Ang MSC ay ang compensation base para sa kontribusyon at mga benepisyo na batay sa buwanang kita ng isang SSS member. Simula Abril 1, 2019, ang maximum MSC ay P20,000 mula sa dating maximum MSC na P16,000.00.

Gawin nating halimbawa ang isa sa mga matatagal ng miyembro ng SSS na si Franz. Nagkasakit siya at na-confine sa ospital ng 20 araw mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 21, 2019.

Alamin natin ang semestre ng kanyang pagkakasakit. Ang semestre ay binubuo ng dalawang magkasunod na quarter. Ang quarter naman ay binubuo ng magkakasunod na tatlong buwan at nagtatapos sa mga buwan ng Marso, Hunyo, Setyembre at Disyembre. Ang semester ng pagkakasakit ni Franz ay January hanggang June 2019.

Magbibilang tayo ng 12 buwan paatras mula sa semestre ng pagkakasakit ni Franz. Iyan ay mula January hanggang December 2018. Sa loob ng panahong ito, dapat ay mayroon siyang hindi bababa sa tatlong buwang hulog sa SSS. Ngayon, pipiliin natin ang anim na pinakamataas na MSC sa panahong ito. Ang mga ito ay susumahin para malaman ang total MSC. Ide-divide naman sa 180 araw ang kabuuang MSC para malaman ang Average Daily Monthly Salary Credit (ADSC) na siya namang imu-multiply sa 90 porsyento para makuha ang halaga ng daily sickness allowance ni Franz. Para makuha ang total sickness benefit na maaaring matanggap ni Franz, imu-multiply lamang ito sa bilang ng araw na naaprubahan ng SSS para sa kanyang pagkakasakit na makikita sa ikalawang pahina ng Sickness Notification Form.

Ipagpalagay natin na sa loob ng January hanggang December 2018 ay P16,000 lahat ang MSC ni Franz. Kukuha lamang tayo ng anim na buwan mula rito, kaya ang kanyang kabuuang MSC ay P96,000 (P16,000 x 6). Lalabas na ang ADSC ay P533.33 (P96,000.00/180). Imu-multiply ang P533.33 sa 90 porsyento para malaman ang daily sickness allowance. Ang magiging daily sickness allowance ni Franz ay P480.00. Ang halagang ito ay imu-multiply sa bilang ng araw na inaprubahan ng SSS. Ipagpalagay na natin na ang naaprubahang bilang ng araw ng SSS para sa pagkakasakit ni Franz ay 20. Kaya ang kabuuang Sickness Benefit ni Franz ay nagkakahalaga ng P9, 600.00 (P480 x 20 days)

====

Importanteng malaman ng miyembro na ang Sickness Benefit ay ina-advance ng employer. Ibig sabihin, ang employer muna ang magbabayad ng benepisyo sa kanyang empleyado at sila na ang bahalang magfile ng reimbursement sa SSS.

====

Samantala, ang self-employed, voluntary o kaya ay OFW members ay makakatanggap din ng Sickness Benefit basta’t pasok sila sa qualifying conditions tulad ng pagkakaroon ng hindi bababa sa tatlong buwang hulog sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng pagkakasakit, nagkasakit o napinsala at na-confine sa hospital o kaya naman pinagpahinga sa bahay ng apat na araw o higit pa, at nakapagbigay ng sickness notification sa takdang oras.

Parehas pa rin ang gagamiting formula sa pag-compute ng kanilang Sickness Benefit, ang pagkaka-iba lamang nito ay derechong ibibigay ng SSS ang Sickness Benefit sa members sa pamamagitan ng accredited bank ng SSS.

====

Tuloy tuloy pa rin po ang mga programa ng SSS para sa mga employers at pensioners. Ang Contribution Penalty Condonation Program para sa mga employers na delinkwente at hindi nai-remit ang mga contributions para sa kanilang empleyado, at ang Pension Loan Program para sa panandaliaang pangangailangang pinansyal ng ating mga pensioners. Magsadya lamang sa ating SSS branch para sa mga katanungan tungkol sa mga programang ito.

====

Sa susunod na kolum, pag-usapan naman natin ang tungkol sa Disability Benefits kaya mag-email na sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan tungkol msa paksang ito.

Comments