Text-SSS facility

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

This post has already been read 33 times!

Katulad sa iba’t-ibang panig ng mundo, hindi nakaligtas ang Pilipinas sa nararanasang corona virus disease (Covid-19) na lumaganap na sa National Capital Region (NCR) at karatig na mga probinsya sa Luzon,gayundin sa Visayas at Mindanao na umabot na sa 200 cases. Kaya’t minabuti na ng ating gobyerno na ipatupad ang enhanced community quarantine upang maiwasan ang pagkalat nito. Bilang pagsunod sa utos ng pamahalaan, nagdesisyon din ang SSS na pansamantalang isara ang mga tanggapan nito sa NCR at Luzon na nagsimula noong March 18, 2020 kung saan ang prayoridad ay ang kaligtasan at kalusugan ng mga empleyado at miyembrong nagpupunta sa SSS para mag-file ng kanilang claim applications at iba pang transactions.

Hindi naman ito naging hadlang upang hindi maging updated ang mga miyembro sa pamamagitan ng iba’t-ibang online at mobile facilities ng SSS.

Isa rito ang Text-SSS. Para gamitin ang short messaging service (SMS) facility na ito, kailangan munang mag-rehistro ng miyembro. I-text ang SSSREG at i-send sa 2600. Matapos magrehistro ay makatatanggap sila ng confirmation text at bibigyan ng kanilang Personal Identification Number (PIN).Tandaan n’yo lamang ang mga sumusunod na key words at i-send ito sa 2600.

Para makuha ang PIN number, i-text ang SSS RESET . Kung nais mong malaman kung ilan ang naihulog mong kontribusyon, i-text ang SSS CONTRI . Para naman sa inyong salary loan status, i-text ang SSS LOANSTAT . Samantala, i-text ang kung nais mong alamin ang iyong loan balance.

Maaari ring gamitin ang Text-SSS para malaman ang status ng inyong benefit claims. I-text lamang ang SSS STATUS Sickness , SSS STATUS Maternity , SSS STATUS ECMed , SSS STATUS Disability , SSS STATUS Retirement , SSS STATUS Death , SSS STATUS Funeral.

Maliban sa status ng iyong benefit claims, maaari mo ring makuha sa Text-SSS ang iyong Payment Reference Number o PRN. I-text lamang ang SSS PRN . Para magabayan ang ating mga miyembro, nagbibigay din ang Text-SSS ng listahan ng requirements para sa Overseas Filipino Workers, Self-employed, at Voluntary Member, pati na rin sa pag-apply ng SSS ID. I-text lamang ang SSS OFW, SSS SELF, SSS VOL at SSS ID, depende sa impormasyon na nais malaman ng miyembro. Kung gusto mo namang mag-update ng membership data, i-key in lamang ang SSS CHANGE.

Hindi pa diyan nagtatapos ang serbisyo ng Text-SSS dahil nagbibigay din sila ng listahan ng dokumento na kailangang i-submit para maka-claim ng alinman sa mga benefits ng SSS. I-text ang SSS DOC Sickness para sa Sickness Benefits, SSS DOC ECMed para sa EC Claim, SSS DOC Death para sa Death Benefits, SSS DOC Maternity para sa Maternity Benefits, SSS DOC Disability kapag Disability Claim at SSS DOC Funeral kung Funeral Benefit Claim. Kung dokumento naman sa retirement ang nais malaman ng mga miyembrong nasa 65 years old pababa, ipasok lamang ang key words na SSS DOC Retirement. Samantala, i-text ang SSS DOC Retirement Minor para malaman ang mga dokumentong kailangang i-submit kapag may minor dependents.

Mag-log in din sa sss.gov.ph o bisitahin ang official FB page ng SSS,ang Philippine Social Security System para sa mga karagdagang updates at impormasyon. Sa susunod na kolum ay pag-uusapan naman natin ang SSS Mobile App.

Nawa’y maging ligtas po tayong lahat at sama-sama po nating ipanalangin ang agarang paggaling ng ating mga kababayan na tinamaan ng COVID-19, pati na rin ang kaligtasan ng lahat ng medical at military personnel, Philippine National Police, at mga volunteers na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga mamamayan sa gitna ng krisis na ito.

Magbibigay naman kami ng kaukulang anunsyo hinggil sa petsa ng pagbubukas ng aming mga tanggapan. Gabayan nawa tayong lahat ng ating Panginoon

Patuloy po ninyong ipadala ang anumang suhestiyon, opinyon at iba pang katanungan hinggil  sa inyong SSS membership sa aking e-mail address rillortac@sss.gov.ph at tatalakayin  natin ang mga paksang iyan sa ating susunod na column.


Comments