SSS: Serbisyong Sulit na Sulit

 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  22
  Shares

This post has already been read 77 times!

Ang pagbabalik ng Run After Contribution Evaders (RACE) Campaign

Isang pagpupugay sa lahat ng manggaggawang Pilipino ngayong Mayo 1! Nawa’y ang ating pagsusumikap ay masuklian ng pinakahihintay nating tagumpay at kaginhawaan sa buhay.

Batid ng SSS ang kahalagahan ng seguridad ng bawat manggagawang Pilipino. Kaya naman sinisiguro nito na tama at sapat ang SSS contribution na hinuhulog ng kani-kanilang mga amo o employers. Sa kasamaang palad, may ilang employers na tila nakalimot sa kanilang mga obligasyon o sadyang walang kapasidad na bayaran sa nakatakdang araw ang kontribusyon ng kanilang empleyado dahil humina ang kanilang negosyo noong nagsimula ang pandemya.

Dahil sa mga suliraning ito, nagpasya ang SSS, sa pangunguna ng bagong Presidente at Chief Executive Officer Michael G. Regino, na isagawa muli ang Run After Contribution Evaders o RACE Campaign. Ano ba itong RACE at bakit masigasig ang SSS sa kampanyang ito? May naidudulot ba itong maganda sa employers at empleyadong miyembro sa SSS?

Ang Run After Contribution Evaders ay kampanyang sinimulan ng SSS noong 2017 para habulin ang mga delingkwenteng employers. Ito ay isang uri ng information campaign hindi lamang para sa mga employers kundi pati na rin sa mga empleyado ng pribadong sector na suriin nang mabuti ang kanilang rekords para kumpirmahin kung nahuhulugan nga ba ng kanilang employers ang kanilang SSS contribution.

Mahalaga ang SSS sa bawat empleyado dahil karapatan nilang magkaroon ng social security protection. Ang bawat kontribusyon ay may katumbas na benepisyo kung sila man ay magkasakit, manganak, mabalda, mawalan ng trabaho, magretiro, hanggang sa sila ay tumawid sa kabilang buhay. Maliban dito, ang kanilang mahal sa buhay o mga itinalagang benepisyaro ay maaaring makatanggap ng benepisyo sa SSS basta’t pasok ang mga ito sa mga alituntunin ng SSS. Kaya naman hindi tumitigil ang SSS sa pagpapaalala sa mga employers ng kanilang responsibilidad.

Anu-ano nga ba ang mga obligasyon ng employers na madalas nakakaligtaan kaya humahantong sila sa pagiging delingkwente? Ito ay ang pagrerehistro ng kanilang kumpanya sa SSS; pagrereport sa SSS ng tamang bilang ng kanilang empleyado; pagreremit sa SSS ng kontribusyon ng kanilang empleyado kahit pa ikinaltas na nila ito sa kanilang buwanang sahod ; at pagpapakita ng anumang dokumento tulad ng payroll o SSS collection list.

Tandaan na ang paglabag sa Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018 ay maaaring mahantong sa 6 hanggang 12 na taon na pagkakakulong at pagbabayad ng multa.

Hangga’t maaari ay nais pa rin ng SSS na bigyan ng pagkakataon na makapagbayad ang ating mga employers para naman matamasa ng kanilang mga empleyado ang mga benepisyo at pribiliheyo sa SSS. Imbis na maghain kaagad ng kaso at ipakulong ang mga delingkwenteng employers, inaalok ngayon ng SSS ang mga ito na mag-apply sa Pandemic Relief and Restructuring Programs (PRRP).

Ang PRRP 2 at PRRP 3 ay nakasentro sa pagtulong sa mga employers.  Sa PRRP 2 o Condonation of Penalties on Social Security Contributions, babayaran muna ng employer ang kabuuang halaga ng delinquency at saka ico-condone o tatanggalin ang anumang naipong penalty na ipinataw ng SSS dahil sa hindi nabayarang SSS contribution ng kanilang mga empleyado. May ipinapataw kasi na 2% multa kada buwan kapag hindi ito nababayaran sa takdang panahon.

Ang PRRP 3 naman o Enhanced Installment Payment Program ay para sa mga hindi nabayarang Social Security (SS) at Employees’ Compenasation (EC) contributions. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng mas malawak na installment schedule ang employer para bayaran ang kaniyang delinquency sa SSS.

Ang PRRP 2 ay magtatapos sa Mayo 19, 2022. Samantala, tatanggap ang SSS ng mga aplikasyon para sa PRRP 3 hanggang Nobyembre 22, 2022.

Sa RACE Campaign, pinupuntahan ng SSS ang mga delinkwenteng employers para hikayatin sila na mag-avail sa alinman sa dalawang programa. Pinapaintindi sa kanila na malaki ang kanilang responsibilidad sa SSS at katuwang nila tayo sa pagsusulong ng social security protection ng kanilang mga empleyado.

Para sa employers na may problema sa kanilang SSS records, mangyari lamang na bisitahin ang Account Management Section ng SSS branch na nakakasakop sa inyong kumpanya upang kayo ay mabigyan ng gabay at tulong.

Kung may karagdagang tanong tungkol sa SSS o anumang paksa sa SSS na nais ninyong pag-usapan, mag-email lamang sa rillortac@sss.gov.ph

Comments