Pension loan para sa mga SSS retiree pensioners

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Noong nakaraang linggo ay naimbitahan tayo sa General Assembly ng Cooperative Union of Baguio City and Luzon upang magbigay ng updates sa kanilang mga miyembro tungkol sa mga bagong programa sa SSS. Ipinakilala natin sa kanila ang tungkol sa WISP o Workers Investment and Savings Program na ikinagalak naman nilang nalaman. Ipinarating din natin sa kanila ang tungkol sa Expanded Maternity Leave Law at Unemployment Benefit na siyang mga pinakabagong benepisyo para sa mga miyembro. Ipinakita rin natin ang mga hakbang para makagawa sila ng sariling My.SSS account sa SSS Website at gayundin ang mga online platforms na maaari nilang gamitin upang makipag-ugnayan sa SSS.

Subalit, dahil halos kalahati sa mga dumalo ay SSS pensioners, mas ikinatuwa nilang malaman ang tungkol sa Pension Loan Program.

Habang ang ilan sa mga dumalo ay pamilyar na sa programa at ang iba naman ay nakapag-loan na sa ilalim ng PLP, mayroon pa rin sa kanila ang hindi pa rin alam ang tungkol sa PLP.

Para sa kaalaman ng ating mga tagasubaybay, ang Pension Loan Program ay inilunsad ng SSS noong 2019 upang bigyan ang ating SSS retiree pensioners ng karagdagang tulong pinansyal sa oras ng kanilang pangangailangan.

Umaabot lamang sa sampung porsyento kada taon ang ipinapataw na interes hanggang sa mabayaran nang buo ang kanilang utang. Wala ding kinakailangan na anumang kolateral kaya’t hawak pa rin ng ating mga pensioner-borrower ang kanilang ATM card. Siniguro rin ng SSS na kahit may utang pa ang pensyonado ay may matitira pa rin sa kanilang buwanang pension.

Ang isa pang maganda sa SSS Pension Loan ay ang pagkakaoon nito ng Credit Life Insurance (CLI) na siyang nagbibigay ng proteksyon at garantiya sa pagbabayad ng loans ng retiree pensioners kung sakaling sa hindi inaasahang pangyayari ay mamatay sila at may natitira pang balanse sa kanilang utang.

Kung sakaling tapos na nilang bayaran ang kanilang utang sa ilalim ng PLP, maaari pa ulit mag-apply ng panibagong pension loan ang ating retiree-pensioners.

Noong Oktubre 2019, inilunsad ng SSS ang Enhanced PLP na kung saan itinaas ang loanable amount hanggang P200,000 mula sa dating P32,000. Samakatuwid, maaaring manghiram ang retiree pensioner ng katumbas ng kanyang tatlong buwan, anim na buwan, siyam na buwan o 12 buwang basic monthly pension, kasama na ang karagdagang 1,000 dagdag benepisyo na ibinigay sa lahat ng pensyonado ng SSS noong Enero 2017. Babayaran nila ang pension loan sa loob ng anim na buwan kung katumbas ito ng tatlong buwang pensyon, 12 buwan naman kung katumbas ito ng anim na buwang pensyon, at 24 buwan kung katumbas ito ng siyam o 12 buwang pensyon.

Mas pinalawig na din ng SSS ang kwalipikasyon sa PLP na kung saan maaaring makautang ang isang pensyonado na ang edad ay 85 taon pababa sa katapusan ng termino ng pautang.

Kahit isang buwang pension pa lamang ang natatanggap, basta’t aktibo ang kanilang pension status sa SSS ay pwede na rin silang makautang. Sa kabila ng mas pinalawig na kwalipikasyon, higit na napakahalaga sa mga aplikante na wala silang natitirang balanse sa kanilang utang o benefit overpayment sa ilalim ng Loan Restructuring Program at advance pension sa ilalim ng Calamity Assistance Package para sila ay makapag-apply sa PLP.

Sa mga first time applicants, over the counter muna ang pag-aapply. Magdala lamang ng 2 valid IDs at application form na makikita rin sa branch. Subalit, kung ang pensyonado ay nakapag pension loan na dati at fully-paid na ito, pwede na sila ulit mag-apply ng pension loan online gamit ang kanilang My.SSS account. Dapat ay mayroon silang UMID Card na nakaenrol bilang ATM o kaya naman UnionBank Quickcard. Para sa kaginhawaan ng ating mga pensioner-borrowers, may kiosk ang UnionBank sa loob mismo ng SSS Baguio branch. Tandaan lamang na may ipinatutupad na number coding scheme ang aming opisina na kung saan ang pakikipagtransaksyon ay base sa huling digit ng inyong Social Security Number.

Matatanggap ng ating mga pensyonado ang loan proceeds sa pamamagitan ng kanilang savings account batay sa sumusunod na order of priority (1) valid SSS UMID Card na naka-enrol bilang ATM Card at (2) valid UBP Quick Card na nakarehistro ang savings account sa SSS. Kapag na-implement na ang PESONet payment facility para sa PLP, pwede na rin gamitin ang valid pension savings account sa PESONet participating bank na naka-enrol sa SSS. Samantala, para sa mga pensyonado na tumatanggap pa rin ng pension sa pamamagitan ng tseke ay pinapayuhang mag-apply sa pension loan sa pinakamalapit na SSS branch.

===

Magpadala lamang ng-email sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan, paglilinaw o anumang paksa tungkol sa SSS na nais ninyong pag-usapan.

Comments