Paano makakakuha ng Employees’ Compensation Benefits ang mga self-employed?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

This post has already been read 293 times!

Napag-usapan natin noong nakaraang linggo ang tungkol sa mas pinalawak na Employees’ Compensation Benefit para lahat ng mga Self-Employed (SE) members ng SSS. Ngayong linggo, pag-usapan naman natin ang mga kwalipikasyon para maka-avail sila ng EC benefits, gayundin ang paraan upang malaman ang compensable period at saan dapat mag-file ng EC claim.

Tandaan natin na ang Employees’ Compensation ay ipinagkakaloob sa mga miyembro na nagkasakit, nabalda o namatay habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin sa trabaho. Sa kaso ng mga Self-Employed members, dapat ay natamo nila ang pinsala o kaya naman sila ay nagkasakit o namatay habang ginagampanan nila ang kanilang trabaho.

Para maka-avail ng EC Temporary Total Disability o EC Sickness, dapat ay mayroon silang kahit isang buwang hulog na kontribusyon at nakapagbigay ng karampatang notification sa SSS tungkol sa kanilang pagkabalda o pagkakasakit.

Parehas din ang kwalipikasyon sa EC Death Benefit. Basta’t nakapaghulog ang namatay na self-employed member ng isang buwang kontribusyon, makakatanggap ng benepisyo ang mga naiwang benepisaryo. Maliban dito, dapat ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay resulta ng work-related na pagkakasakit o pagkapinsala. Kaya, kung tumatanggap ng EC Partial Total Disability pension ang miyembro at namatay ito, kukumpirmahin ng SSS kung ang sanhi ng pagkamatay niya ay work-related, komplikasyon sa sakit o natural na kamatayan.

Dumako naman tayo sa pagbilang ng compensable period na siyang magiging basehan sa pagkokompyut ng EC benefits. Pagdating sa EC Temporary Total Disability at Sickness, may tinatawag na home at hospital confinement. Kung home confinement, magsisimula ang pagbibilang ng compensable period mula sa unang araw ng pagkakasakit o pagkabalda. Sa hospital confinement naman, magbibilang mula sa unang araw na pumasok sa ospital hanggang sa paglabas nito. Kung sakaling makailang beses na ma-confine ang miyembro sa parehas na sakit, ang tatlong taon na prescriptive period ay magsisimula mula sa araw na lumabas sa ospital noong huli niyang confinement. Kung EC Partial Permanent o Partial Total Disability, magsisimula ang compensable period sa araw ng aksidente, na siya ring tinatawag na contingency date. Sa EC Death naman, ang date of contingency ay ang araw ng pagkamatay ng miyembro.

Tandaan, magkaibang benepisyo man ang matatanggap mula sa programa ng ECC at SSS, ang EC Claim ay dapat na i-file kasabay ang SSS Benefit claim sa pinakamalapit na SSS branch kung saan naninirahan o nagtatrabaho ang miyembro. Para matanggap ang SSS at EC benefits, mahalagang nakatugon ang miyembro sa mga itinakdang qualifying conditions, pati na rin ang mga supporting documents na nagpapatunay na ang pinsala, sakit o pagkamatay ng miyembro ay natamo habang ginagampanan ang kanilang trabaho.

===

Magpadala po kayo ng-email sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan o paglilinaw tungkol sa inyong SSS at tatalakayin natin ito sa mga susunod nating kolum.


Comments