Mga legal na obligasyon ng employers sa Social Security System

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

Nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang employer’s group dito sa Baguio kung saan nakapaloob sa kanilang sulat na malaman ang mga responsibilidad na kinakailangan nilang tuparin bilang mga employer-members ng Social Security System (SSS). Dahil halos sa karamihan ay mga baguhan pa sa larangan ng pagiging negosyante ay hindi pa sapat ang kanilang kaalaman tungkol sa SSS. Dahil dito, malugod kong pinaunlakan ang kanilang paanyaya.

Anu-ano nga ba ang mga obligasyon at responsibilidad ng bawat employers? Gaano ito kahalaga sa kanila at sa mga empleyadong kanilang nasasakupan? Isa-isahin nating talakayin ang mga bagay na ito.

Bilang pambungad, sinu-sino ba and itinuturing natin na mga employers sa ilalim ng Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018?

Sa ilalim ng Section 8-C ng SSS Law, ang mga employer ay “any person, natural or juridical, domestic or foreign, who carries on in the Philippines any trade, business, industry, undertaking or activity of any kind and uses the services of another person who is under his orders as regards the employment, except the Government and any of its political subdivisions, branches or instrumentalities, including corporations owned or controlled by the Government: Provided, That a self-employed person shall be both employee and employer at the same time”. Ang sinumang nagmamay-ari ng negosyo at kumukuha ng mga tao para mamahala at magpatakbo nito kapalit ng kanilang serbisyo ay itinuturing na mga employers. Kasama na rito ang mga household employers na may mga kasambahay.

Ano nga ba ang kanilang mga legal na obligasyon?

Una, kinakailangang i-rehistro ng employer sa SSS ang kanilang kumpanya o negosyo at kumuha ng employer ID Number sa pamamagitan ng pag-fill-out ng SSS Form R-1 o Employer Registration Form. Kinakailangang gawin ito sa loob ng 30 araw mula sa pagbubukas o simula ng kanilang kumpanya.
Ikalawa, kailangang may kaukulang Social Security (SS) number ang kanilang mga empleyado. Ito naman ang gagamitin sa pagbabayad ng kanilang kontribusyon sa SSS. Simula Enero 2018, nagpatupad ang SSS ng Real-Time Processing of Contributions (RTPC) kung saan lahat ng employers maging ang mga miyembro nito na mag-rehistro sa My.SSS Facility upang mas madali ang posting ng kanilang mga kontribusyon sa sandaling mag-file sila ng mga benepisyo at loans sa SSS.

Ikatlo, nararapat na iparehistro ang kanilang mga empleyado sa SSS sa unang araw ng kanilang pagtatrabaho sa kumpanya sa pamamagitan ng SSS Form R-1A o Report of New Employees. Binibigyan sila ng hanggang 30 araw upang ipasa ito. Sa ilalim ng Employees’ Compensation Program, anumang mangyari sa empleyado sa loob ng kumpanya, maaksidente ito, mabalda o mamatay ay sagutin ng employer dahil sa tinatawag na Employees’ Compensation (EC) benefits. Bilang mga employers, solo nilang kinakarga ang pagbabayad ng P10-30 kada buwan na EC contributions para sa ganitong benepisyo.

Ikaapat, kailangang ibawas sa sahod ng kanilang mga empleyado ang buwanang kontribusyon ng mga ito at i-remit sa alinmang SSS Branch o accredited payment facility. Simula Abril 2019, ang bahagi ng hatian ay 8% para sa employer at 4% naman sa mga empleyado. Ito’y ayon sa pagpapatupad ng 1% contribution rate mula sa 11% na 12% sa kasalukuyan.

Ikalima, kung mayroong loan ang empleyado, kinakailangan ibawas ito mula sa sahod ng empleyado bilang pambayad sa kanyang pagkakautang sa SSS. Katulad ng kontribusyon sa SSS, ito ay kailangang ibayad kada buwan sa alinmang SSS Branch o accredited payment facility. Kung sakaling nag-resign ang empleyado, ang pagbabayad ng kanilang kabuuang utang sa SSS ay dapat ibinabawas sa tatanggapin nilang separation pay mula sa kumpanya. Kaya’t mahalaga rin na makipagunayan ang empleyado sa kanilang company representative hinggil dito. Simula November 11, 2019, nagpatupad naman ang SSS ng Real-Time Processing of Loans (RTPL) kung saan required ang lahat ng employers na mag-rehisto sa My.SSS Facility upang makita ang kaukulang monthly billing statements via on-line bilang batayan ng kanilang pagbabayad sa SSS.

Ikaanim, nararapat i-advance ang pagbabayad ng anumang Sickness at Maternity Benefits ng kanilang mga empleyado. Marami sa mga employers ang lumalabag dito kung saan kadalasan, ang pagbabayad sa mga benepisyong ito ay ginagawa pagkatapos makabalik sa trabaho ang empleyado. Noong 2015, mas pinadali ang paraan ng pagbibigay ng benepisyo sa mga employed members sa pamamagitan ng Sickness and Maternity Benefits Payment thru the Bank Program na kung saan direktang idinedeposito ang mga benepisyo sa accredited bank partners ng SSS kung saan may account ang employer para sa kanilang mga kaukulang reimbursements para sa kanilang empleyado.

Ikaanim, nararapat na ipaalam sa SSS ang anumang pagbabago sa kanilang data o records, maging ang pansamantala o tuluyang pagsasara ng kumpanya kung ito’y nagpalit na ng may-ari o ‘di kaya’y ang paglipat ng lokasyon o pagkalugi. Kinakailangang gawin ito sa pamamagitan ng SSS Form R-8 o Employer’s Data Change Request. Napakahalaga nito lalo na sa mga negosyong sumailalim sa temporary suspension atbp. upang maiwasan ang mga multa o penalties.

====

Paalala naman sa mga empleyado, ugaliin ninyong i-update ang inyong mga kontribusyon sa pinakamalapit na SSS Branch sa inyong lugar o kaya ay mag-download ng SSS Mobile App sa inyong mga mobile phones para sa 24/7 on-line transactions. Sakaling matuklasan ninyo na isa sa mga nabanggit na obligasyon ng inyong employers ay hindi nila tinutupad, maaari kayong magsadya sa alinmang SSS Branch para maghain ng inyong reklamo.

Noong Nobyembre 2019, tatlong employers mula sa Baguio City ang ating pinuntahan upang ma-isyuhan ng warrant of arrest sa mga kadahilanan tulad ng mga sumusunod: 1. Hindi pag-remit ng mga kontribusyon at loan payments sa SSS ng kanilang mga empleyado; at 2. Hindi pag-report ng kanilang mga empleyado sa SSS. Kasama rin dito ang malimit na natatanggap na mga reklamo mula sa mga miyembro na hindi ipinapasa ang mga required na dokumento na hinihingi ng SSS sa mga employer at ang hindi pagbibigay ng anumang katibayan tulad ng payslip o kopya ng mga collection list bilang katunayan sa pagbabayad at pag-remit ng kanilang kontribusyon sa SSS.

Ito ang isa sa ginagawa nating proyekto sa ilalim ng Run After Contribution Evaders (RACE) Campaign at SSS Oplan Tokhang na sinimulan noong 2017 upang paalalahanan at bigyang babala ang mga delinquent employers na tupdin at maging compliant sa SSS Law.

Katulad ng ating malimit na sinasabi, ang mandato ng SSS ay makapagbigay ng social security proteksyon sa mga manggagawang Pilipino sa oras ng kanilang mga pangangailangan. Kaya ang layunin natin ay maprotektahan ang kanilang kapakanan sa anumang oras at panahon.

====

Magpadala kayo ng e-mail sa rillortac@sss.gov.ph kung may mga katanungan kayo sa inyong SSS membership o records o may mga paksa tungkol sa SSS na nais ninyong pag-usapan sa mga susunod na column

Comments