Housing Loan Penalty Condonation Program

 • 70
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  70
  Shares

This post has already been read 291 times!

Isa sa mga magandang naidudulot ng aktibong pagbabayad ng SSS contribution ay ang  pagiging qualified ng mga miyembro sa iba’t-ibang loan programs tulad ng salary loan, emergency loan, at housing loan.

Subalit, kaakibat ng pribilehiyong ito ay ang responsibilidad na bayaran ang utang sa takdang panahon. Kung kada buwan ay nakakalimutang magbayad ng utang, asahan na ang tuloy tuloy na paglaki ng interes at multa.

Sadyang mahirap bayaran ang patong-patong na utang. Naiintindihan ito ng SSS kaya naman nag-alok ito ng condonation program sa mga miyembro at employers noong nakaraang taon para matulungang silang mabayaran nang unti-unti ang kanilang utang.

Nagtapos na noong May 14 ang Short Term Member Loan Penalty Condonation Program or PRRP 5 na kung saan higit 213,000 miyembro ang nakinabang sa programang ito. Kapag nakumpleto na nilang bayaran ang loan principal at interes, tatanggalin na ng SSS ang naipong multa.

Ngayon naman, panibagong loan condonation program ang iniaalok ng SSS sa mga miyembro – ang Housing Loan Penalty Condonation Program. Magkaiba ito sa inilabas na PRRP 4 o ang Housing Loan Restructuring and Penalty Condonation Program dahil sa mas pinalawig na restructured loan terms at mas mababang downpayment.  

Sakop ng programang ito ang lahat ng housing loan borrowers, kanilang duly designated successor/s-in-interest/legal heir/s na may past due housing loan obligations, kahit expired o hindi ang orihinal o dati pang restructured loan. Pasok din sa proramang ito ang housing loan borrowers na foreclosed ang property at sumailalim na sa auction sale na kung saan ang SSS ang winning bidder at ang Certificate of Sale ay hindi pa nakarehistro sa ilalim ng SSS housing loan programs tulad ng: Direct Individual Housing Loan Program kasama ang mga duplex housing accounts, at Direct Housing Loan Facility for Overseas Filipino Workers/ Worker’s Organization Members.

May dalawang payment term para sa programang ito: ang condonation without restructuring at ang condonation with loan restructuring. Ang condonation without restructuring ay ang one-time full payment ng outstanding principal, interests, insurance dues at legal expenses sa loob ng 90 araw mula matanggap ng notice of approval ng aplikasyon.

Ang condonation with loan restructuring naman ay ang pagbabayad ng 25% downpayment samantalang ang natitirang 75% ay babayaran sa loob ng 24 buwan o dalawang taon. Mas mababa ngayon ang 25% downpayment kung ikukumpara sa 50% downpayment sa ilalim ng PRRP 4. Pinalawig din sa dalawang taon ang payment term mula sa dating isang taon sa ilalim ng PRRP 4.

Sino sino ang karapat-dapat na mag-avail ng programang ito? Pasok ang housing loan borrowers na may past due loans. Ang past due loan ay nangangahulugan na ang hindi pagbabayad ng pagkakautang ay umabot na sa anim na buwan.

Ang mga successor/s-in-interest o ligal na mga tagapagmana ay dapat SSS member upang maka-avail sa condonation with restructuring. Kung hindi miyembro ang ligal na tagapagmana, tanging ang condonation without restructuring ang maaaring niyang i-avail.

Sa ilalim ng condonation with restructuring, kinakailangan na ang housing loan account ay hindi pa expired at may hindi bababa sa isang buwan ang orihinal o dati nang restructured loan term.

Nagsimula ang panibagong Housing Loan Penalty Condonation Program nooong May 25, 2022 at magtatapos ito sa June 30, 2022. Kung isa kayo sa mga delinquent housing loan borrowers, ito na ang pagkakataon niyo para humabol! Magsadya lamang sa pinakamalapit na Housing and Asset Management Section ng SSS. Dito sa SSS Baguio, matatagpuan ang HAAMS sa ikalawang palapag ng SSS Bldg, Harisson Rd., Baguio City. Bukas sila mula Lunes hanggang Biyernes, alas otso ng umaga hanggang alas-singko ng hapon. Pinapayuhan ang mga miyembro na sundin ang pinapairal na number coding scheme. Ang araw ng inyong pakikipagtransaksyon sa SSS ay base sa huling numero ng Social Security (SS) number ng miyembro (1&2 tuwing Lunes, 3&4 tuwing Martes, 5&6 tuwing Miyerkoles, 7&8 tuwing Huwebes at 9&0 tuwing Biyernes)

Nakapaloob rin sa opisyal na website ng SSS o sa portal.sss.gov.ph ang kabuuang guidelines ng programa. Hanapin ang Laws and Circular Tab, piliin ang SSS Circular at i-click ang 2022-010 para sa kumpletong kopya ng circular.

Sana ay mapakinabangan ng mga apektadong miyembro ang programang ito. Malaking bagay ang penalty na mawawala upang maging magaan ang pagbabayad sa pagkaka-utang.

Magpadala lamang ng email sa rillortac@sss.gov.ph kung may katanungan, paglilinaw o anumang paksa tungkol sa SSS na nais ninyong pag-usapan.

Comments