Benepisyong Hatid para sa mga Nabalda

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares

Noong nakaraang kolum, pinag-usapan natin ang tungkol sa Sickness Benefit na nakalaan para sa SSS members na hindi nakapagtrabaho dahil sa kanilang pagkakasakit o natamong pinsala. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa Disability Benefits o benepisyo sa pagkabalda.

Ang Disability Benefit ay ipinagkakaloob sa miyembrong bahagya o ganap nang nabalda. May dalawang uri ng Disability na itinuturing ang SSS — ang Permanent Partial at Permanent Total Disability.

Ang Permanent Partial Disability ay pagkawala ng kakayahang gamitin o lubusang pagkawala ng alinmang bahagi ng katawan tulad ng isang hinlalaki ng kamay o paa, isang hintuturo, isang hinlalato, isang palasingsingan, isang hinliliit, isang kamay, isang braso, isang paa, isang binti, isa o dalawang tainga, pagkawala ng pandinig ng isa o dalawang tainga, pagkawala ng paningin o pagkatanggal ng isang mata.

Samantala, ang Permanent Total Disability naman ay mga kapansan tulad ng ganap na pagkabulag ng dalawang mata, pagkaputol ng dalawang kamay o dalawang paa, permanente at ganap na pagkaparalisa ng dalawang kamay o dalawang paa, pagkapinsala ng utak na naging sanhi ng pagkasira ng isip at iba pang kaso na itinuturing ng SSS na lubusang pagkabalda.

====

May dalawang klase o uri ng benepisyo sa pagkabalda – ito ay ang Monthly Pension at Lump Sum Amount. Makakatanggap ng buwanang disability pension ng miyembro kung mayroon siyang hindi bababa sa 36 buwang kontribusyon bago ang semestre ng pagkakabalda. Ang halaga ng monthly pension ay batay sa halaga ng kontribusyong naibayad at sa tagal ng pagiging miyembro ng SSS o Credited Years of Service (CYS).

Lump Sum naman ang matatanggap ng miyembro kung hindi umabot sa 36 buwan ang naihulog na kontribusyon. Kung ang katumbas na buwan ng naaprubahang grado ng pagkabalda ay mas mababa sa 12 buwan, Lump Sum din ang matatanggap ng miyembro.

====

Maliban sa Permanent Total Disability pension na matatanggap ng ating miyembrong nabalda, makatatanggap din ng dependent’s pension ang mga menor-de-edad na lehitimo, hindi lehitimo, pinalehitimong anak o kahit yung mga ipinagbubuntis pa lamang bago o sa mismong petsa ng pagkabalda ng totally-disabled na pensionado. Ito’y nagkakahalaga ng 10 porsyento ng buwanang pensyon ng miyembro o P250.00, alinman ang mas mataas.

Limang menor de edad na anak lamang mula sa pinakabata ang tatanggap ng benepisyong ito. Kung may lehitimo at hindi lehitimong menor de edad na anak, ang lehitimo, pinalehitimo o legal na inampon ang bibigyan ng prayoridad ng SSS. Hindi naman sakop ang dependent’s pension ang menor de edad na anak ng isang pensyonadong na bahagya ang pagkabalda.

Bukod pa diyan, may P500.00 supplemental allowance pang matatanggap ang disabled pensioners para sa kanilang pangangalaga. Makatatanggap din sila ng 13th month pension tuwing Disyembre. Ito ay katumbas ng kanilang regular na monthly pension. Ang Partial Disability Pensioners naman ay makatatanggap ng 13th month pension kung ang benepisyo nila sa pagkabalda ay aabot sa 12 buwan.

====

Matitigil lamang ang pagtanggap ng dependents’ pension kapag umabot na sa 21 tanong gulang ang anak, nag-asawa na, nakapagtrabaho, o namatay. Ngunit, kung ang anak ay walang kakayahang suportahan ang sarili dahil sa pisikal o mental na kapansanan na kanyang nakuha mula pagkabata o simula nang siya ay isinilang, ang dependent’s penion ay ibibigay sa kanya habambuhay.

====

Nasa 291 pensyonado na ang nag-avail ng Pension Loan Program dito sa SSS Baguio branch mula sa buwan ng Enero hanggang Hunyo 2019. Umabot na sa higit P8.02 milyon ang kabuuang na-loan ng mga pensioners. Lima hanggang pitong araw lamang ang hinihintay ng ating Retiree Pensioners na nag-apply sa PLP para matanggap ang kanilang loan proceeds.

Tuloy tuloy pa rin ang ating paanyaya sa ating pensioners na may pangangailangang pinansyal na dumulog lamang sa SSS branches sa inyong lugar. Ang Pension Loan ay may mababang interest na 10 porsyento kada taon at walang collateral.

Iwasan lamang na makipag-transact sa mga nagpapakilala umanong SSS employees na makakatulong raw na mapabilis ang inyong Pension Loan application. Naglipana kasi ang scammers at fixers ngayon. Kung may lumalapit po sa inyong mga ganitong klaseng tao, ipagbigay-alam agad sa SSS o sa pulisya. Doon lamang kayo sa mismong loob ng opisina ng SSS at sa mga lehitimong empleyado makipag-usap.

====

Ipinapaalala ng SSS sa mga delinquent employers na sa September 1, 2019 na ang deadline para sa pag-file ng application para sa Contribution Penalty Condonation Program kung saan ay mawe-waive ang penalties na naipataw sa kanila. Kinakailangan lamang na magsadya ang mga employers sa SSS branch na nakakasakop sa kanilang kumpanya, mag-file ng application at mag-submit ng proposal kung paano bayaran ang natitirang delinquency. Maaari itong isang bagsakang bayaran o installment basis.

Pati mga household employers ay sakop sa programang ito. Kaya sa lahat ng may mga kasambahay na hindi pa naire-report sa SSS, heto na inyong pagkakataon na maitama o mabigyan ng tamang social security ang inyong mga kasambahay.

====

Magpada lamang ng-email sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan o paglilinaw tungkol sa inyong SSS at subukan natin itong pag-usapan sa mga susunod na kolum.

Comments