Annual Confirmation Of Pensioners (ACOP)

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

Ang pagbibigay ng benepisyo sa mga miyembro ang pangunahing mandato ng SSS. Responsibilidad din ng SSS and masiguro na wasto ang halaga ng benepisyong ibinibigay nito sa mga miyembro at na naibibigay ang mga benepisyong ito sa mga karapatdapat na miyembro o benepisyaryo.

Sinisiguro ito ng SSS sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP para sa mga miyembrong tumatanggap ng pensiyon sa ilalim ng mga programa ng pagreretiro, pagkabalda at pagkamatay.

Ang ACOP ay isang programa na naglalayong masiguro ang tuloy-tuloy at maayos na pagtanggap ng pensiyon ng mga miyembro ng SSS. Sa ilalim ng programang ito, kailangang mag-report ng personal kada taon sa SSS ang pensioners.

Ang lahat ng retiree-pensioners na nakatira abroad, total disability pensioners, at survivor pensioners pati ang kanilang mga dependent children ay kinakailangang mag-ACOP.

Simula noong Oktubre 30, 2017, lahat ng retiree-pensioners na nakatira dito sa Pilipinas ay hindi na kinakailangang mag-ACOP. Subalit, sila pa rin ay isasailalim sa verification process tulad ng data matching ng kanilang mga rekords sa national civil registry database. Nagsasagawa rin ang mga personel ng SSS o kaya ng mga otorisadong third-party representatives ng “home visit” para siguraduhing karapatdapat pang tumanggap ng pensyon ang naturang pensiyonado.

====

Isinasagawa ang ACOP sa buwan ng kapanganakan ng retiree pensioner at total disability pensioner. Para naman sa survivor pensioners at kanilang dependents, kinakailangan nilang mag-ACOP sa buwan ng kapanganakan ng namatay na miyembro.

Maaari nang mag-ACOP ang pensyonado anim na buwan bago ang buwan ng kanilang kapanganakan. Maaaring maputol ang pagtanggap ng pensyon kung hindi makapag-ACOP sa takdang panahon ang miyembro. Samantala, sa oras na muling nakapag-ACOP ang pensyonado, dalawang buwan ang kanyang hihintayin para maibalik ang naputol niyang pensyon.

====

Para naman sa retiree pensioners na nagtatrabaho o nakatira na abroad at nagkataong nagbabakasyondito sa Pilipinas, maaari silang magsadya sa anumang SSS office malapit sa kanilang lugar para makapag-ACOP. Kung nasa abroad naman, maaari silang magsadya sa pinakamalapit ng SSS Foreign Office o kaya ay mag-set ng appointment para sa Video Call. Mag-email lamang sa ofw.relations@sss.gov.ph o sa member_relations@sss.gov.ph. Gamitin lamang ang format na ito bilang inyong subject: Skype (ACOP), Pangalan ng pensyonado, SS Number (halimbawa: Skype (ACOP), Juan dela Cruz, 01-2345678-9). Hintayin lamang ang confirmation e-mail mula sa SSS. Naglalaman ito ang confirmation date ng inyong video call at reference number. Ihanda ang reference number na ito at isang ID sa oras na mag-video call ang SSS.

====

Kung ang Total Disability Pensioner ay nandirito sa bansa, kinakailangan nilang magsadya sa Medical Evaluaiton Section ng kahit anong SSS branch para makapag-ACOP. Ang Survivor Pensioners naman maging ang mga Dependent at kanilang mga guardian, ay dapat mag-report sa Member Services Section ng kahit saang SSS branch o sa kanilang mga bangko.

====

Kinakailangan mag-fill out ang pensioners ng ACOP Form na makukuha sa mga SSS branches o kaya ay pwedeng i-download mula sa sss.gov.ph. Samahan ito ng isang photocopy ng anumang government-issued ID.

Kung ang pensioner ay hirap nang makapunta sa SSS branch, maaari siyang magtalaga ng kinatawan para i-submit ang ACOP Form. Kung naka-confine naman sa bahay ng pensyonado, maglakip ng sketch o mapa para mabista siya ng aming SSS personnel. Kung ang pensyonado ay naka-confine sa pagamutan, isama ang sertipikasyon mula sa nasabing pagamutan bilang patunay na naka-confine nga roon ang pensioner.

====

Paalala sa lahat ng delingkwenteng employers at mga household employers! Matatapos na sa September 6, 2019 ang Contribution Penalty Condonation Program. Huwag na sana pakawalan ang pagkakataong ito na mabayaran ang mga hindi nabayarang kontribusyon ng kanilang mga empleyado, nang hindi kasama ang naipong multa. Kailangan ninyo lamang magsadya sa SSS branch na nakakasakop sa inyong kumpanya at magsubmit ng Letter of Intent. May option kayong bayaran ito ng isang bagsakan o installment basis. Kung babayaran ninyo nang installment, magsubmit lamang ng payment proposal. Kung nais ninyo naman bayaran nang buo, pumunta lamang sa SSS Tellering Facilities at iba pang SSS-accredited payment partners.

====

Patuloy pa rin ang pagtanggap ng SSS para sa aplikasyon ng Pension Loan para sa ating retiree pensioners na may pangangailangang pinansyal. Alam niyo ba na ang SSS Pension Loan ay may kaakibat na Credit Life Insurance o CLI? Ang CLI ang siyang magtutuloy sa pagbabayad ng naiwang utang ng pensyonado kung sakaling mamatay ito sa kalagitnaan ng pagbabayad ng kaniyang pension loan sa SSS. Sa ganitong paraan, makakatiyak ang mga naiwang pamilya ng pensionado na buo nilang matatanggap ang buwanang pension o lump sum ng miyembro. Sa mga interesado sa programang ito, magtungo na sa pinakamalapit na SSS sa inyong lugar.

====

Inaanyayahan namin ang lahat ng SSS members na mahilig mag-Facebook. I-follow po ang aming official FB Page na SSSPh para madagdagan ang inyong kaalamantungkol sa SSS. Tutukan rin ang “Usapang SSS” sa Facebook Live tuwing Biyernes, alas-diyes ng umaga.

====

Magpadala lamang ng-email sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan, paglilinaw o anumang paksa tungkol sa SSS na nais ninyong pag-usapan.

Comments