Ang Employees’ Compensation Program (Part 1)

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Si Martha ay isang empleyado sa isang flower shop dito sa Baguio City. Noong bisperas ng Valentine’s Day, napilitan silang mag-overtime dahil marami silang customers na namimili ng mga bulaklak. Sa hindi inaasahang pangyayari, bumagsak ang cabinet na kinalalagyan ng mga paso at bumagsak ito sa paa ni Martha kung saan siya ay nasugatan at napilayan.

Nagpagamot naman agad si Martha at tinulungan siya ng kaniyang employer para maproseso ang kanyang sickness benefit claim. Bukod dito, nakatanggap din si Martha ng benepisyo mula sa Employees’ Compensation Program (ECP).

Kaakibat ng mga benepisyong ibinibigay ng SSS sa mga manggagawa sa pribadong sektor ay kwalipikado rin silang makatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng Employee’s Compensation Program na ipinapatupad ng Employee’s Compensation Commission kung saan ang SSS din ang nagsisilbing tagapatupad ng programang ito.Sakop ng EC ang lahat ng uri ng manggagawa sa pribadong sektor na miyembro ng SSS. Kabilang rin dito ang mga sea-based Overseas Filipino Workers (OFWs) at Kasambahay, gayundin ang mga self-employed members simula Abril 2019. Maging ang mga kawani ng gobyerno na miyembro ng GSIS o Government Service Insurance System, mga uniformed personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard ay maaari ding makinabang sa programang ito.

Para makatanggap ng benepisyo mula sa ECC, kinakailangang i-report ang miyembro ng kanyang employer sa SSS. Mahalaga rin na hulugan ng employer ang buwanang kontribusyon para sa EC na nagkakahahalaga ng P10 kada buwan kung ang kanyang buwanang sahod ay umaabot sa P900 hanggang P14,500 kada buwan. Samantalang P30.00 naman ang kontribusyon kada buwan kung ang empleyado ay tumatanggap ng buwanang sahod na P14,750 pataas. Para naman sa mga manggagawa sa gobyerno, kailangan maghulog ang kanyang employer sa GSIS ng P100 kada buwan.

Obligado ang employer na magbayad ng EC contributions hangga’t ang empleyado ay nagtatrabaho sa kumpanya. Matatapos lamang ang obligasyon ng employer sa oras na nahiwalay o namatay na ang empleyado subalit may pananagutan ang employer sa pagkakataong ang kanyang empleyado ay nagkasakit, nabalda o namatay habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang empleyado ng kanyang kumpanya.

Matapos ang insidente, obligasyon din ng employer na i-report ito sa SSS. Gamit ang EC logbook, dapat-ay i-record ng employer ang pagkakasakit, pinsala, o pagkamatay ng kanilang empleyado. Naglalaman ito ng mahahalagang impormasyon gaya ng pangalan ng empleyado, petsa, lugar, nature of contingency, pati na rin ang bilang ng araw na hindi nakapasok sa trabaho ang empleyado.

Sa kaso ni Martha, pasok siya sa EC benefits dahil nangyari ang aksidente sa lugar ng kanyang pinagtatrabahuan. Bukod pa rito, pasok din sa EC ang mga sumusunod tulad ng: (1) aksidenteng naganap habang ginagampanan ang kanyang opisyal na tungkulin (2) aksidenteng nangyari sa labas ng opisina habang ginagawa ang ipinag-uutos ng employer; (3) aksidenteng nangyari habang papunta o mula sa lugar ng pinapasukan, (4) aksidenteng nangyari habang inaasikaso ang personal na kaayusan o kaginhawaan bunsod ng pagka-uhaw, pagkagutom o iba pang pisikal na pangangailangan o para maprotektahan ang sarili sa labis na lamig; (5) aksidenteng naganap habang nakasakay sa opisyal na sasakyan ng kumpanya; (6) aksidenteng naganap habang nasa opisyal na gawain o aktibidad ng kumpanya at (7) pagkamatay ng empleyado dahil sa pag-atake o assault.

Subalit, kung ang pagkakasakit, pagkapinsala o pagkamatay ng empleyado ay dulot ng pagkalasing, kagustuhang saktan o patayin ang sarili o manakit ng ibang tao; o lubhang pagpapabaya sa sarili, hindi sila kwalipikadong makakakuha ng EC benefits.

====

Sana ay marami kayong napulot na kaalaman sa unang bahagi ng ating talakayan hinggil sa EC benefits dahil marami pang manggagawa ang hindi nakakaalam nito. Laging tandaan ang obligasyon ng employer sa ilalim ng EC Program nang hindi magkaproblema sa hinaharap. Sa susunod na kolum ay pag-uusapan naman natin kung ano ang mga benepisyong maaaring matanggap ng apektado at kwalipikadong miyembro sa ilalim ng EC program.

====

Magpadala po kayo ng-email sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan o paglilinaw tungkol sa inyong SSS at tatalakayin natin ito sa mga susunod nating kolum.


Comments