Sino ba ang inyong Legal Beneficiaries sa SSS?

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Isa sa pinakamadalas na matanggap na tanong ng SSS ay kung sino ba dapat ang ilagay na beneficiary ng miyembro sa kanyang SSS rekords? Importante ng impormasyong ito dahil sila ang makikinabang sa mga benepisyo ng miyembro kung sakaling mamatay ito.

Alinsunod sa batas ng SSS, may sinusunod tayong order of priority. Dito binabase ng SSS ang desisyon kung sino ang ligal na benepisyaryo ng miyembro.

Kapag tayo ay kumukuha ng SS number at nagpi-fill up ng SSS Form E-1 o ang Personal Record Form, hinihingi doon na isulat natin ang ating mga dependent o beneficiaries.

Mayroon tayong tinatawag na hierarchy of beneficiaries. Ang una ay ang ating mga primary beneficiaries. Kabilang dito ang ligal na asawa  at mga anak na menor de edad o 21 taong gulang pababa, sila man ay lehitimo , pinalehitimo, ligal na ampon at maging mga anak mula sa pagkadalaga/pagkabinata. Ang mga anak na may congenital disease na napatunayang na-acquire noong menor de edad pa sila, pati ang mga physically at mentally incapacitated na anak na lagpas 21 taong gulang ay kinikilala bilang primary beneficiary.

Ang mga secondary beneficiaries naman ay ang mga magulang ng miyembro. Madalas sila ang mga beneficiaries ng mga single na miyembro na walang anak.

Paano kaya kung ikaw ay single at wala na ding mga magulang? Huwag kang magalala dahil pwede ka naman magtalaga ng designated beneficiary. Sila ang mga taong maaaring malapit sa buhay mo tulad ng mga kamag-anak o  malapit na kaibigan.

Ang ika-apat at huli sa order of priority ay ang tinatawag na  legal heirs o ang inyong ligal na tagapagmana.

Ngayong alam mo na ang order of priority of beneficiaries, ang susunod na tanong ay kung ano ang mga benepisyong matatanggap nila?

Kung ang namatay na miyembro ay nakapaghulog ng 36 buwang kontribusyon bago ang semestre ng kanyang pagkamatay, makatatanggap ng death pension ang kayang primary beneficiaries. Ang ligal na asawa ay makatatanggap ng panghabambuhay na pension hanggat siya ay hindi nag-aasawang muli. Ang halaga ng matatanggap ng benepisyaryo ay depende sa halaga ng naihulog ng miyembro pati na rin ang kanyang Credited Years of Service (CYS).

Makatatanggap din ng dependent’s pension ang mga menor de edad na anak ng namatay na miyembro  katumbas ng 10% ng monthly pension o kaya naman P250, alinman ang mas mataas. Ang benepisyong ito ay para lamang sa limang dependent children.  Kung sakaling mayroong lehitimo at ilehitimong anak ang namatay na miyembro, mas binibigyang prayoridad ang lehitimo na anak.

Kung walang primary beneficiary ang miyembrong namatay, lumpsum naman ang matatanggap ng kanyang secondary, designated o legal heirs.

Para naman sa mga miyembrong namatay ng wala pang 36 buwan ang naihulog na kontribusyon, ang kanyang primary, secondary, designated o legal heirs ay makatatanggap ng lump sum benefit.

====

Mula sa ating e-mail:

Dear SSS,

                        My brother died last January 2019. Inayos po namin ang kanyang SSS noong mid-March. Sinabi po namin na single si kuya at si Mommy ang magpapatuloy na tatanggap sa kanyang monthly pension. But according to SSS, they will only give a lumpsum and not a monthly pension. Bakit ganun? Si mommy was receiving the pension of our dad when dad died in 2013 and until now si mommy ang tumatanggap. Si kuya po ay tumatanggap ng pension since 2016. Please clarify this. Thank you!

                                                                                                                                    Marissa P.

Dear Marissa P.

Nasabi mo na ang iyong kuya ay tumatanggap ng pension at sa kanyang pagkamatay, inaasahan ng inyong ina na siya na ang tatanggap ng pension na dating tinatanggap ng inyong kuya.

Ang pagtransfer ng pension ay nangyayari lamang sa pagitan ng mag-asawa. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi ninyo, ng mamatay ang inyong ama, nagfile ng death claim ang inyong ina at inilipat sa kanya ang pension nadating natatanggap ng inyong ama. sa inyong mother.

Sa kaso ng iyong kuya, dahil single siya, walang asawa na masasalinan ng kanyang pension. Bagamat hindi ninyo nilinaw kung anong klaseng pension ang natatanggap ng inyong kuya, ipapalagay nalang po namin na ito ay panghabambuhay na pension. Dito ipapairal ang  5 year guaranteed pension. Ayon sa patakarang ito, kung ang isang miyembrong tumatangap ng panghabambuhay na pension ay mamatay bago pa lumagpas ang ika limang taon ng pagtanggap ng pension, matatanggap ng kanyang beneficiaries ang balanse ng pension na dapat matanggap ng namatay na miyembro. Kung umabot na sa limang taon o higit pa ang pagtanggap ng pension ng namatay na miyembro ang kanyang mga benepisyaryo/designated beneficiary/legal heirs ay wala ng makukuha na lump sum amount sa kadahilanang na tapos na ang five-year guaranteed period.

====

Patuloy po ninyong ipadala ang anumang suhestiyon, opinyon at iba pang katanungan tungkol sa inyong SSS membership sa aking e-mail address rillortac@sss.gov.ph at susubukan nating pag-usapan yan sa ating susunod na column.

Comments
 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •